Exkursion till Tjolöholm onsdagen den 9 maj 2007

En exkursion anordnad av våra grannföreningar och naturskyddsföreningar. Omkring 20 deltagare.

Endast en bildkavalkad visas här.

Cotoneaster scandinavicus
Det röda oxbäret stod som vamligt nedanför de sydvända hällytorna. Erik Ljungstrand gav tipset att detta oxbär till skillnad från det svarta har mer kupade blad.
Foto
Jesper Lind

Festuca rubra ssp. commutata
Det här gräset kände jag inte igen och frågade Erik Ljungstrand vad det var. Min gissning var Festuca pratensis - men se det var fel - det är ett gräs som ofta misstas för skuggsvingel (Festuca heterophylla) men heter tuvsvingel och är en parkfröinkomling.
Foto
Per Wahlén

Lamium galeobdolon ssp. argentatum
När jag för många år sedan såg denna växt vid slottet - bestämde jag det till gulplister. Men eftersom jag inventerat 8 år i Skåne lutar jag mig åt att det istället är praktgulplister. De vita fläckarna på bladen är allför stora för den vilda arten. Ljungstrand höll med men det kanske är en mellanform - förvildat är det hur som helst.
Foto
Per Wahlén

Primula vulgaris

Jordvivan
finns förvildad på några ställen runt slottet. Här en bild på hela växten. (Per W)
Foto
Jesper Lind

Abies concolor 
Coloradogranen fanns förvildad i skogen och kännetecknas (Erik Ljungstrand) av att barrens båda sidor har samma färg. Sven-Erik Jönsson visade oss att stammen har kådrika "bulor" med parfymluktande innehåll.
Foto
Per Wahlen

Asplenium adiantum-nigrum

Glansbräken finns ju på en lokal söder om Tjolöholm och botanikgruppen från södra Halland passade på att besöka lokalen.
Foto
Jesper Lind

Tjolöholm
 

Kvällsexkursionens guide var Jan Kuylenstierna med hjälp av Erik Ljungstrand.
Foto
Per Wahlen

Cardamine bulbifera 
Tandroten var i kraftig blomning av sällan skådat slag och att markerna var näringsrika ser man på ett foto jag tog i det magrare Snöstorp s:n här.
Foto
Per Wahlen

Geranium lucidum
Glansnävan växer på klippor och hällar där näringen är god och finns dällsynt i norra Halland.
Foto
Jesper Lind

Melica uniflora
Lundsloken är som Jan kuylenstierna visade otroligt noga med var den växer - man kunde tydligt se var gränsen till de rikare bergarterna fanns. Här ett tips på hur man kan bestämma arten när den inte börjat blomma - snärp.
Foto Per Wahlén

Vicia sepium
Häckvicker är också en näringsälskande växt som brukar stå i brynen.
Foto
Jesper Lind

Viscaria alpina

Fjällnejlikan har intressanta reliktlokaler i Norra Halland på näringsrika havsstrandklippor.
Foto Per Wahlén