Motionsbotanik – växter utmed vandringsled
Lördagen den 9 juni 2007


Mellan klockan 8 och halv 12 vandrade tio ”motionsbotanister” i växlande tempo den ca fyra kilometer långa leden från Tylebäcks minigolfbana till Nyrebäckens mynning, längs strandlinjen till Tyludden och sedan vidare till Flaggberget, Tjuvahålan, Svärjarhålan, Görvik och därefter över Golfbaneområdet till utgångspunkten. Solen sken från en klarblå himmel, temperaturen steg från 16 grader till 26 och svaga vindfläktar ”förde blommornas doft över jorden”. Till detta fågelsång och tistelfjärilar i mängd. Frukost intogs strax efter klockan 9 i Tyluddens ”klippträdgård”.

Här nedan en lista på de växter vi stannade till inför under promenaden. 

Hårginst (NT), Blekarv, Svinmolke, Bergtall, Strandkämpar, Kålmolke, Hallandsbjörnbär (VU), Gulkämpar, Skogssallat, Humle, Skörbjuggsört, Spädmaskros, Rödblära, Dansk skörbjuggsört, Mattfibbla, Flädervänderot, Källört, Flikbjörnbär, Skogsbjörnbär, Strandglim, Sötbjörnbär, Strandråg, Kustbaldersbrå, Rött oxbär, Sandrör, Gåsört, Kärrtistel, Strandkvickrot, Blodnäva, Linnea (Årets art), Sandstarr, Nyponros, Klockpyrola, Bandtång, Svärdslilja, Blodfibbla, Spjutmålla, Strandkvanne, Klotpyrola, Strandmålla, Röd hundrova, Blekbalsamin, Åkermolke, Vårtåtel, Rödnarv, Taklosta, Blankstarr och Sotmaskros.

På Tylebäcks campingplats skulle vi beskådat småfruktig jungfrukam (NT), men just där den växer fanns nu ett tält. 

Kjell Georgson

Bryonia
 


Foto Jesper Lind

Pilosella
 

Foto Jesper Lind

Rubus
 

Foto Jesper Lind
Foto Jesper Lind

Bromus tectorum
 


Foto Jesper Lind

Geranium
 


Foto Jesper Lind

Rosa
 

Foto Jesper Lind

Sonchus


Foto Jesper Lind

Motionsbotanik


Foto Jesper Lind