Vårblommor och konsthallsbesök

Efter rundvandring bland vårväxter i Grimsholmens naturreservat besöker vi Ringsegården med utställning av Gunnar Brusewitz konst. Ledare Nils-Gustaf Nilsson och Jan-Olof Svensson.

Antennaria dioica
 

Kattfoten blir alltmer sparsam, men håller ut bäst i kusttrakterna. 
Foto
Per Wahlén

Ranunculus bulbosus
 
Knölsmörblomman visade sina nedvikta foderblad på ängarna.
Foto Per Wahlén

Spinnare
 
Spinnare är ju inte botanik men denna samling intresserade många.
Foto Per Wahlén

Myosotis ramosissima
Backförgätmigej är ju ganska vanlig, men efter exkursionen såg jag dessa mindre vanliga, vitblommiga exemplar. Närbild.
Foto
Per Wahlén

Nils-Gustaf Nilsson
 

I det regnduggiga vädret hade ett 15-tal exkursionsdeltagare samlats kring Nils-Gustaf och Jan-Olof.
Foto
Per Wahlen

Ajuga Pyramidalis
 

Blåsugan stod låg i de välbetade gräsmarkerna.
Foto
Per Wahlén

Pedicularis sylvatica
 
Granspiran är en växt som gillar magra marker. Den trivs bäst på blöta mosstuvor.
Foto Per Wahlén

Valerianella locusta
 
Vårklynne som jag sett på platsen sen ett femtontal år har ökat och finns nu på många lokaler upp till Falkenberg. Vad ökningen beror på vet jag ej - men kanske är det de mildare vintrarna som är orsaken.
Foto
Per Wahlén