Vårfloran i Bökeberg

Bökeberg i Femsjö är ett naturskönt och botaniskt intressant område som redan i början av 1800-talet inventerades av Elias Fries.

Semir Maslo har följt i Fries fotspår och kunde nu demonstrera en flora med mycket lång kontinuitet.

Paris quadrifolia
 

Ormbär är lätt att känna igen på de vanligen fyra brett ovala bladen som sitter i en krans mitt på stjälken. Arten är mycket sällsynt i Hylte kommun och finns bara på ett ställe till fast i betydligt mindre bestånd.. 
Foto
Semir Maslo

Scorzonera humilis
 
Svinroten är vanligare i inlandet.
Foto Jesper Lind

Växtpassage
 
Växtpassage.
Foto Jesper Lind

Geum rivale
 

Humleblomstret muteras ibland och kan få detta utseende.
Foto Jesper Lind

Polygonatum odoratum
 

Getrams skiljer sig från närstående storrams genom kantiga stjälkar och oftast ensamma blommor som inte är hoptryckta på mitten. Det enda kända stället i kommunen där arten förekommer är Bökeberg. Närbild.
Foto Semir Maslo

Viola riviniana
 
Skogsviol har skiftande färg ibland men detta är nog rekord.
Foto Jesper Lind