Studiecirkeln om träd och buskar.

Studiecirkeln har kommit igång där det gäller att identifiera träd och buskar under fyra årstider. 
Avsikten med cirkeln är att öka våra kunskaper om vilda och förvildade träd och buskar i Halland.

Observationslista över träd och buskar

Poul Middelboe har gjort en observationslista över träd och buskar som han ställt till förfogande för deltagare i studiecirkeln om träd och buskar. Han önskar nu att listan läggs på hemsidan så att den som så önskar kan använda den.


Trädcirkeldeltagare klara för strapatserna.
Foto Jesper Lind, 26 augusti 2006.


Skogstry Lonicera xylosteum (Höger i bild). Getapel. Rhamnus cathartica (Mitt i bild).
Foto Jesper Lind, Möllegård mars 2006.
klicka på bilderna för större bild!

Klibbal, alnus lutinosa, Möllegård mars 2006.

Acer negundo

En riktig raritet bland de förvildade träd och buskarna är asklönnen. Härstammande från östra Nordamerika. I Sverige uppmärksammades den första gången 1933.
Foto Jesper Lind, 26 augusti 2006.