Lördagen den 15 juli 2006

Spirekrut, böttegräs, tapprocka och brägen – exkursion med ormbunksväxter som tema

Tid: 09 – 16
Väderlek:  Solsken, måttlig vind och drygt 20 grader varmt.
Antal deltagare: 8

Nio olika platser besöktes och 29 arter demonstrerades.

1. Hallägraskogen – ekskog : lopplummer, strutbräken, lundbräken, nordbräken och skogsbräken.

2. Strandlida – dyner, dynhed och fuktäng med videsnår: strandlummer, höstlåsbräken, sjöfräken, kärrfräken och granbräken.

3. Holm – brunn: hjorttunga.

4. Slottsmöllan – almskuggad, mullrik slänt: ängsfräken, åkerfräken.

5. Toftasjö – sjöstrand och bäckravin: styvt braxengräs (i driftranden), revlummer, taigaörnbräken, majbräken, hultbräken, ekbräken, stensöta, träjon, bergbräken och kambräken.

6. Fåglasjö – dyig sjöstrand med hästbete: klotgräs

7. Öppinge – vägkant i lövblandskog: skavfräken, skogsfräken.

8.  Mästocka – ljunghed: plattlummer, cypresslummer.

9. Fylleån vid Skällåsahult – stenig åstrand med liten ö: safsa, både stora, kraftiga exemplar med sporbärande bladflikar och millimeterstora plantor på stenar i ån.

Kjell Georgson

 

Osmunda regalis
 
Kjell Georgson visar safsa..
Foto Jesper Lind, augusti 2006.

 

Asplenium scolopendrium
 
Hjorttungan i Holms brunn.
Foto Jesper Lind, augusti 2006.

Blechnum spicant
 
Kambräken från bäck vid Toftasjön.
Foto Jesper Lind, augusti 2006.