Lördagen den 19 augusti 200 6

Mogölsmyren

Dagen är lugn och varm och det tjocka molntäcket släpper inte ifrån sig något regn förrän vid middagstid. Vid tiotiden har nitton personer samlats på Mogölsåsens vändplats 7 km SSV om Femsjö. Vi skall ägna ett par timmar åt floran på Mogölsmyren, ett 33 hektar stort naturreservat på gränsen mellan Småland och Halland. Exkursionsledare är Semir Maslo och Kjell Georgson.

Under transportsträckan ner mot myren jämför vi några stora tuvor av pillerstarr och gråstarr med varandra samt uppmärksammar stenmåra, bergkorsört, borsttåg, veketåg och mattlummer. Dessutom gläds vi en stund åt en vacker blåtåteltuva.

Vandringen går sedan via laggen (se nedan) över mosseplanet och ut till den centralt belägna Mogölen, som i äldre tider lär ha kallats Mordgölen. Vid denna gungflyomkransade göl sätter vi oss på mjuka mosstuvor och njuter av kaffet, lugnet och stillheten. 

I det tilltagande regnet ”botaniserar” vi oss sedan runt gölen, över mossen till den östra laggen och sedan söderut till utgångspunkten. Under vandringen demonstreras och diskuteras nedan uppräknade arter:

Dystarr, flaskstarr, hjortron, kallgräs, klockljung, kråkbär, ljung, myrlilja, pors, rosling, rundsileshår, rundsileshår x storsileshår, småsileshår, storsileshår, taggstarr, tranbär, tuvsäv, tuvull, vattenklöver och vitag.  

Mossor: myrbjörnmossa, myrmylia, myrknutmossa samt vitmossorna flyt-, prakt-, rubin-, rost-, sot- och ullvitmossa. 

Tyvärr lyckades vi inte finna dvärbjörk men väl några mindre buskar av hybriden mellan denna art och glasbjörk. Lyckligtvis hade Bo Tengnäs varit förutseende och tagit med en dvärbjörkskvist från en annan växtplats, varför vi trots allt fick se denna relikt från den senglaciala tundran. Bo hade också med sig en kvist skvattram, som har en del förekomster här i västra Sverigen, men framför allt är det en art med östlig-nordlig utbredning. Efter exkursionen visade Bo en ganska rik skvattramförekomst på östsidan av Mogölsåsen, i anslutning till ett gammalt dike. 

Kjell Georgson

Myr är ett samlingsnamn för olika typer av torvtäckta våtmarker. De brukar indelas i kärr och mossar. Den grundläggande skillnaden mellan dessa båda naturtyper ligger i vattenförsörjningen. Vattnet i ett kärr kommer dels från nederbörden, dels från omgivande fastmark. Mossen däremot, som genom kraftig torvbildning höjts över omgivande fastmarksnivå, nås endast av nederbördsvatten. På grund av detta är en mosse alltid näringsfattigare än ett kärr.

Mogölsmyren som ligger ca 160 m ö h i ett område med en årsnederbörd på ca 1000 mm, är en karakteristisk, västsvensk mosse med ett vidsträckt, öppet mosseplan, enstaka kärrdråg, en gungflyomkransad göl och en ganska tydlig, smal övergångszon av kärrkaraktär, s k lagg, mot den omgivande fastmarken. Torvdjupet kring den centralt belägna Mogölen varierar från drygt 2 m till något över 7 m. Myren avvattnas till Fylleån.

Kjell visar mossor

Mogölsmyren, en stor del av vandringen gick vi på vitmossa, även denna kan Kjell berätta mycket om.
Foto Jan Olov Svensson, augusti 2006.

Svamp

Svamp som trivs bland vitmosstuvorna.
Foto Semir Maslo, augusti 2006.

Mogölen

Ibland ser mogölsmyren ut så här. Bottenlös?
Foto Jan Olov Svensson, augusti 2006.

Scheuchzeria palustris
Kallgräs är är vacker även i frukt. Trivs vid kärrdråg och vid skogsgölarnas gungflykanter.
Foto Semir Maslo, augusti 2006. 

Semir Maslo
 
Semir Maslo trivs vid mogölens strand.
Foto Jan Olov Svensson, augusti 2006.

Carex limosa

Dystarr har oftast två hängande ax..
Foto Semir Maslo, augusti 2006. 

Rhynchospora alba
 

Vitaget har till skillnad från brunag kort "stödblad". Växer helst på dy och gungfly.
Foto Semir Maslo, augusti 2006. 

Carex pauciflora

Taggstarr gör verklige skäl för namnet pauciflora (få blommor).
Foto Semir Maslo, augusti 2006. 


Fika vid Mogölens strand.
Foto Semir Maslo, augusti 2006.