Söndagen den 24 september 2006
Ängssvampar i det inre av Varbergs kommun

Exkursionsledare: Kill Persson.
Väderlek: Sol, måttlig vind och drygt 20 grader varmt.
Antal deltagare: 18.
Tid: 10 – 15.30.
Arrangör: Hallands Botaniska Förening i samverkan med Naturskyddsföreningarna i Varberg och Falkenberg.

Samlingen skedde vid Valinge kyrka och första besöksmålet  var den närbelägna Gråkulle – en ganska lång höjdsträckning med en vacker och välhävdad naturbetesmark. De senaste veckornas torka verkade inte lovande för svamptillgången, men vi behövde inte gå långt längs den nordvända och daggfriska åssidan förrän Kill var i full färd med att entusiastiskt och pedagogiskt förevisa den ena svampen efter den andra. Våra aderton par ögon upptäckte sammanlagt drygt 20 arter, av vilka tiotalet mer eller mindre färgrika vaxskivlingar tilldrog sig det största intresset. Se bilder och artlista.

Efter lunchfika fortsatte sällskapet till en av de finaste naturbetesmarkerna i Halland, Vadkärr i Veddige. Markägarna Anna Sturesson och Göran Johnsson sköter marken på ett föredömligt sätt med röjning, bränning och nötkreatursbete, som tidvis kompletteras med ett anpassat nötbete. Kärlväxtfloran är mycket rik, med fältgentiana som yppersta klenod, och vad gäller tillgången på ängssvampar är platsen unik i länet. När HBF: s nyinstiftade floravårdspris för första gången skulle delas ut 2006, var valet av pristagare mycket lätt. En rundvandring i området med de båda pristagarna som guider gav ett gott tillskott till dagens skörd. Se bilder och artlista.

Som bonus på denna sköna och lärorika dag bjöd Anna och Göran oss alla på eftermiddagskaffe. Medan kaffet bryggdes ordnade Kill snabbt och lätt en svamputställning innehållande dagens fynd kompletterade med fjällig jordtunga, aprikosfingersvamp, hagfingersvamp och stinklerskivling, vilka Kill samlat tidigare.

Kjell Georgson

 

Hygrocybe miniata
Mönjevaxingar
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.

Hygrocybe cf subpappilata

Detta är troligen papillvaxskivling men den är ej undersökt under mikroskop.
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.

Cordyceps militaris

Denna intressanta svamp - röd larvklubba - är parasitisk och lever på i marken dolda fjärils- eller skalbaggspuppor.
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.

Svampar, som olika fingersvampar, jordtungor, vax- och rödskivlingar hör samman  med ogödslade ängs- och betesmarker. De signalerar lång användning som fodermarker med en mycket liten eller ingen alls påverkan av marken genom gödsling. Antalet arter i de olika grupperna speglar en mångfald i sig, men kan även användas så att ju fler arter ett område innehåller desto värdefullare är det  som svamplokal.

Försök till en Halländsk värdetrappa

Ø   10 arter = intressant lokal som bör bevaras och följas upp.

Ø   20 arter = värdefull lokal. Kontakta markägaren och säkra fortsatt hävd. Återbesök..

Ø   30 arter = toppobjekt. Kontakta markägaren och säkra fortsatt hävd. Meddela kommunen och Länsstyrelsen. Återbesök.

  Kill Persson

Kill Persson

Exkursionsledare Kill Persson 
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.

Svampexkursion

Kill Persson först i ledet mot intressanta arter bundna till mulens och liens marker, vaxingar, rödskivlingar, fingersvampar, jordtungor, mfl. Utöver svampar sågs här den hävdberoende fältgentianian. Rödlistad och sällsynt. Mellan gårdsbyggnaderna skymtar kronan på en skogslind (Tilia cordata) ett vårdträd och näringsväxt för bin och och andra insekter. Omkretsen på linden uppmättes till 3,5 meter. 
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.

Hygrocybe conica
 

Toppvaxskivling svartnar karakteristiskt när den blir äldre.
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 -06.

Coprinus micaceus
 
Glitterbläcksvamp växer på äldre stubbar.
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 -06.

Hygrocybe pratensis

Ängsvaxskivling.
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.

Hygrocybe pratensis
Samma svamp - ängsvaxskivling som har bleknat under solen.
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.

Hygrocybe punicea

Scharlakansröd vaxskivling. Foten är gulröd, mot basen vitaktig och strimmig.
Foto Jesper Lind, Vadkärr 24/9 - 06.