Exkursion:
Alger vid Morups Tånge.
Söndagen den 4 september 2005.
Ledare:
Gunilla Lundahl och Torgny von Wachenfeldt.

I likhet med förra året råder stiltje, solsken och sommarvärme när vi, 23 personer från Halland, Västergötland och Skåne, samlas på fyrens P-plats vid Morups Tånge för årets storalgexkursion.

Lundensarna Gunilla Lundahl och Torgny von Wachenfeldt, gymnasielärare resp. professor i marinbotanik,  har åtagit sig att vägleda oss i tångskogens grön-, brun- och rödalger.

Torgny inleder dagen med att berätta lite om några av sina föregångare inom svensk algforskning – C. A. Agardh och J. G. Agardh, far och son,  F. R.  Kjellman, N. E. Svedelius, J. H. Kylin och T. Levring.  Harald Kylin skrev bland annat en  flora över västkustens storalger, där Morups Tånge ingår som en inventeringslokal. Västkustens algflora omfattar ca 320 arter om man även räknar med ett antal flercelliga men blott mm-stora arter. Vi får också veta att det  finns både ettåriga och fleråriga tångarter samt att de uppträder i olika aspekter under året. Efter en kort demonstration av några algfloror vandrar vi över strandheden genom Hallands största martornsförekomst ner till den blockiga stranden.

Här samlar vi in ett antal tångarter och placerar dem i små skålar varpå följer namngivning och demonstration av artkaraktärer. Hela denna utställning bärs sedan upp till P-platsen där vi i samband med lunchpausen kan repetera, ställa frågor och ta till oss mångfalden allt efter tycke och smak (se artlista nedan).

Denna sköna och givande exkursion avslutas vid Glommens hamn, där vi fiskar upp ett par under 1900-talet  invandrade tångarter, ishavstång (1920-talet) och japansk saragassotång (1980-talet).

 Artlista (inte helt komplett) med svenska namn hämtade ur boken Havets växter av Aase Kristiansen och Ulf Svedberg.

 Kjell Georgson

Artförteckning

Grönalger – tarmtång, grönslick samt arter av släktena Ulothrix och Urospora på block i hamnen.
Brunalger – blåstång, ektång, gisseltång, gräsbladig bandtång,  ishavstång, sargassum (japansk saragassotång), skräppetare, snärjtång , sågtång, tofsslick, trådslick och tångludd.
Rödalger
ekblading, gaffeldun, gaffelgrenad nervtång, gaffelgrenig brosktång, gaffeltång, havsborsting, havshildenbrandia, karragentång, långsträckt rödslick, nervtång, purpurtång, rödsleke,  smalgrenig rödtång och ullsleke.


Har ni hört att...


...u
nder en av årets vackraste dagar hade vi utflykt till Morups Tånge...


...där Torgny von Wachenfeldt trollband alla med både tång och berättelser...


...och Gunilla Lundahl offrade sig för att alla skulle få se alger av allehanda slag.


Vad funderar Kjell på?

Foton: Jan Olof Svensson