Några ord om den pågående skirmosseinventeringen.

I Halland finns totalt 18 registrerade lokaler för skirmossan. De är koncentrerade till i området kring Nissan mellan Oskarström och Fröslida och vid Oxhultsån i Laholms kommun. Jag har hittills återbesökt 10 av lokalerna. På fyra av dessa kunde jag inte återfinna skirmossan, och på en var den reducerad till en enda tuva. På fyra av dessa lokaler var orsaken helt klart okänsligt utförda avverkningar. På de fem återstående lokalerna är skirmossan livskraftig, men den rikligaste lokalen, Moshult i Hylte kommun, är delvis kraftigt skadad efter stormen. Detta i sin tur har delvis sin orsak i en dåligt utförd avverkning intill lokalen. För att skirmossan skall finnas kvar i länet på lång sikt måste flera av lokalerna uppenbarligen få ett formellt skydd. Resultatet av inventeringen kommer att publiceras i en rapport från Länsstyrelsen under vintern, och denna skall sedan användas som underlag för att upprätta ett åtgärdsprogram för arten i Sverige.

Mikael Stenström

Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland