Närkes botaniska sällskap på besök
En grupp Närkebotanister studerar Halland med den särpräglade strandfloran som huvudmål. Närkes kustflora är ju som bekant begränsad.

Under ledning av Sven-Erik Jönsson (som redan dagen innan förevisat några av Laholms kommuns specialiteter) och Lars-Erik Magnusson med undertecknad som bisittare studerades växligheten vid "klapperstensfältet" i Påarp. Där besågs bl.a. smultronklöver, smal käringtand, källfräne, klockgentiana, sylnarv och kustarun.

Med ett mellanspel vid Steglebacken, där vildlin och dvärglin studerades, fika intogs, fortsatte färden till Kistinge. Där fick vi se den sällsynta åkermadden, åkerkösa m.fl. ogräs.

Nästa lokal blev utfyllnadshamnen med ruderatväxter som gul- och färgreseda, grusnejlika, finsk- och norsk fingerört samt bägarnattskatta.

En botanisk utflykt i Halmstad kommun måste ju inbegripa Ringenässtranden med murgrönsmöja som huvudmål. Där sågs förutom badturister även strandlummer, liten ärtstarr och källgräs.

Denna dags utflykt med de trevliga närkingarna avslutades vid hjärtdammarna vid flyget, där skillnaderna mellan kvarn- och luddvicker diskuterades och luddvialen fotograferades.

Vi önskar de botaniskt intresserade närkingarna en lyckad fortsättning i sin resa mot norra Halland.

Per Wahlén


Källan och strandängen vid Påarp besöktes.
Foto Per Wahlén

Sherardia arvensis

Åkermadden vid Kistinge är vacker att skåda.
Foto Per Wahlén

 

Fagopyrum esculentum

Ett ovanligt litet ex av bovete hittades i utfyllnadshamnen.
Foto Per Wahlén


I Ringenäs blev vi som omväxling studerade.
Foto Per Wahlén

Ranunculus hederaceus

Murgrönsmöjan har minskat starkt i antal vid Ringenäs. Kanske för lågt betestryck då källbäcken håller på att växa igen.
Foto Per Wahlén

Catabrosa aquatica

Källgräset trivdes vid Ringenäskällans utlopp.
Foto Per Wahlén

Lathyrus hirsutus

Den spensliga luddvialen stod i full blom.
Foto Per Wahlén