Lavar på Jättaberget.
Ledare: Agne Johansson och Krister Wahlström.
Söndagen den 2 oktober 2005.

Målet för säsongens sista exkursion var naturreservatet Jättaberget vid västra stranden av sjön Unnen åtta kilometer NO om Lidhult. I den kuperade terrängen dominerar bokskog med träd av varierande ålder, men här finns även björk, gran och flera mäktiga tallar. Sänkorna upptas naturligt nog av kärr- och mossevegetation.

Vi var sexton personer som i det något tidigarelagda brittsommarvädret tog till oss av områdets skönhet, dofter, stillhet och stämningar. Och naturligtvis även av enskildheter i form av mer eller mindre sällsynta lavar och andra svampar samt mossor. Mossorna är ju som allra vackrast på hösten, när solljuset silar ner genom lövverket utan att fukten för den skull försvinner. Vi hade förmånen att under fyra timmar bli vägledda, både geografiskt och biologiskt, av Agne Johansson från Annerstad och Krister Wahlström från Ljungby. Ett stort och varmt tack till dem!

Bland de demonstrerade lavarna fanns flera arter som är karakteristiska för bokskog med lång kontinuitet, t. ex. lunglav med fruktkroppar, bokvårtlav, liten ädellav, rosa lundlav, havstulpanlav och korallav. Mosslistan innehåller bland andra bokfjädermossa, platt fjädermossa, guldlockmossa, fällmossa, stor ärgmossa och trädporella. En gammal stubbe var helt täckt av kornknutmossa med karakteristiska, gula groddkornssamlingar i skottspetsarna. I en kärrkant växte en vacker matta av klyvbladsvitmossa. Många stannade till inför synen av några låga, jordfasta block, som var helt täckta av gulgrön skuggtujamossa. Av storsvamparna fängslades vi särskilt av svart trumpetsvamp och svart hattmurkla, den senare växande på ett par murkna lågor. Lökbroskskivlingen väcker alltid intresse, den är ju både stilig och väldoftande. Och visst är de unga honungsskivlingarna lysande vackra på de grå bokstammarna. Strax utanför reservatet visade Krister den egendomliga och till döda lindgrenar bundna svampen lindskål.

En mycket minnesvärd söndagseftermiddag i början av oktober 2005!

Kjell Georgson


Svart trumpetsvamp.
Foto Stefan Lindahl.


Några av exkursionsdeltararna i den vackra bokskogen.
Foto Stefan Lindahl.


Fertil lunglav..
Foto Stefan Lindahl.


Honungsskivling på stubbe.
Foto Stefan Lindahl.

<
Den friska skogen hyste mängder av harsyra.
Foto Stefan Lindahl.


Lindskål från Abild, Halland.
Foto Jesper Lind.