Exkursion:
Årenäsreservatet – en botanisk  exkursion anordnad av Hallands Botaniska Förening och Kungsbacka Naturskyddsförening.
Söndagen den 29 maj 2005.

I vackrast tänkbara sommarväder sammanstrålar 21 växtintresserade personer från Mölndal i norr till Halmstad i söder vid Årenäsreservatet på Västgötasidan av Lygnerns norra strand. Jan Kuylenstierna från Fjärås har lagt upp programmet och hjälper   oss att hitta i geografin och botaniken. Under fyra timmar vandrar vi i reservatets västra del, från P-platsen till Hallandsgränsen och åter. Så gott som hela tiden är vi omslutna av en mycket artrik ädellövskog av ek, bok, lind, alm, ask, lönn och hassel. Långa stunder ”vadar” vi genom täta bestånd av rikligt blommande och lökdoftande ramslök. Vi kan också glädja oss åt många andra växter som är sällsynta eller mycket sällsynta i vårt eget landskap. Att lämna en komplett artlista på alla växter som demonstreras och kommenteras är nog inte behövligt, men nedan finns ett urval.

När vi når gränsbäcken mot Halland kan Jan visa att ramslöken haft den goda smaken att passera gränsen och att vi därmed fått en tredje växtplats i landskapet. De två tidigare kända finns i Särö och Veddige. Vid sjöstranden och de fem gränsstenarna njuter vi en stärkande kaffepaus. Jan berättar om mellanhäxörtens förekomster på Lygnerns stränder. Arten, som är en spontan hybrid mellan stor häxört och dvärghäxört, sprids vegetativt genom skott från jordstammen. Jan har funnit den på många platser i anslutning till strandens driftmaterial och tydligen är vattenspridningen med hjälp av strömmar och vågor effektiv. Just på fikaplatsen finns ännu ett exempel på att växters spridning kan ske långväga och snabbt. Hårnervmossa bildar en tät, vackert grönglänsande matta på sjöstrandens fläckar av i övrigt vegetationsfattig och torvaktig jord. Före 1940-talet, då man upptäckte hårnervmossan i England, var den endast känd från södra halvklotet och sydstaterna i USA. När den väl hittats i England blev den ganska snart och i tur och ordning funnen i Frankrike, Belgien, Holland, Västtyskland och Danmark. Det första svenska fyndet gjordes 1976 av Torbjörn Johansson vid Blankan norr om Knäred. Nu är hårnervmossan vanlig i stora delar av södra Sverige upp till Mälardalen.

Vi hinner inte granska reservatets spännande bergbranter närmare, men kan åtminstone notera några i Halland sällsynta mossarter som grov baronmossa, grov fjädermossa och rävsvansmossa.

Kjell Georgson

Allium ursinum
Allium_Ursinum
Ramslök.
Foto Jesper Lind.

Melica nutans
Sanicula europaea


Blommande bergslok och sårläka.
Foto Jesper Lind.

Melica uniflora
Melica uniflora
Lundslok.
Foto Elisabeth Paulsson.


Kunnig exkursionsledare med glimten i ögat.
Foto Elisabeth Paulsson.

Fler bilder


Ett axplock kärlväxtarter som sågs under vandringen:

Namn Antal rutor i ”Hallands flora” från 1997 (totalt 223) Utvecklingsstadium
Bergjohannesört 29 Utan knoppar, vinterståndare
Bergmynta 33 Utan knoppar
Lundbräsma 8 Tidigt knoppstadium
Lundslok 26 Blommande
Mellanhäxört 12 Utan knoppar
Nordlundarv 37 Utan knoppar
Ramslök 2 Blommande
Skogsbräsma 32 Blommande
Sårläka 5 Tidig blomning
Sötvedel 34 Utan knoppar
Trolldruva 33 Blommande
Vippärt 17 Tidigt knoppstadium