Avslutad mosscirkel

Höstens och vinterns studiecirkel i artkunskap om mossor avslutades den 14 mars.  Målsättningen var att under tio träffar lära oss att artbestämma och känna igen 75 vanliga mossarter, cirka 1/3 levermossor och 2/3 bladmossor. Arbetsgången bestod av exkursioner under fem lördagsförmiddagar samt inomhusarbete med insamlat material nästföljande måndagskvällar.

Exkursionerna har gått till Norteforsen vid Fylleån, Särdal- Enet, Sperlingsholmstrakten samt Toftasjöområdet och branten vid Ulfsnäsabäcken, båda i Skedala skog.

De tolv deltagarna träffades i oktober, november, december, januari och mars. Ansvarig kursledare var Kjell Georgson och Ebba Werner bistod på olika sätt med tips och idéer samt lokal, mikroskop, litteratur och annan nödvändig utrustning.

Här bilder på några av de mossor vi mötte under kursen.


Vittandad ulota
Foto Jesper Lind


Guldlockmossa
Foto Kenneth Lorentzon


Inte ens ett tjockt snötäcke stoppade mosscirkelns sista exkursion.
Foto Kenneth Lorentzon


Fikapaus vid Norteforsen.
Foto Kenneth Lorentzon


Stor gräsmossa
Foto Stefan Lindahl


Lungmossa
Foto Kenneth Lorentzon