Exkursion:
Alger vid Hallandskusten 
Ledare Gunilla Lundahl
Lördagen den 14 augusti 2004 

I vackrast tänkbara sensommarväder samlas nio medlemmar vid Stensjöstrand. Havet är spegelblankt, vattnet kristallklart och sikten som den klaraste av septemberdagar. Även i år ansvarar Gunilla Lundahl, biolog från Lund men sommarboende i Halland, för programmet. Nere på klipphällarna innanför Fågelholmen får vi en nledande översikt av storalggrupperna - grön-, brun- och rödalger. Introduktionen illustreras av i förväg insamlat material och av utomordentligt vackra, för 30 år sedan pressade exemplar ur Gunillas algherbarium.

Aptiten är väckt och under någon timmes tid letas alger längs den övervägande klippiga stranden. Vi tar vad vi finner uppspolat och det vi når genom att vada. Nedstigning till större djup får anstå. Fynden placeras i vannor och så vidtar artbestämning och en livlig diskussion. Bilderna 1 och 2. Det är förvisso inte alltid så lätt att i fält skilja ärstående arter från varandra, men visst blir det en del att hålla reda på till slut (se förteckning nedan). Att artlistan inte blir så lång har bland annat samband med ytvattnets relativt låga salthalt här vid mellersta Hallandskusten - omkring 15 promille. I norra Halland och Bohuslän är salthalten upp mot det dubbla och då ökar också antalet arter av både växter och djur.

Efter fika och tackord till Gunilla avslutar vi denna fina förmiddag med en liten landexpedition till blommande klockgentiana i ett fukthedsparti och synnerligen praktfulla exemplar av sandmålla på ett stycke sandstrand. Bilderna 3, 4 och 5.

av: Kjell GeorgsonBild 3. Klockgentiana
Foto Elisabeth Paulsson

Artförteckning:
Grönalger - tarmtång, plattång, havssallad, grönslick och silkesslick.

Brunalger - blåstång, sågtång, ektång, knöltång, snärjtång, gisseltång, tofsslick, repslick och den på 1980-talet inkomna "japanska drivtången" ( Saragassum muticum).

Rödalger - gaffeltång, ekblading, rödsleke, ullsleke, rödslick, fjäderslick, havsris, purpurtång och stenhinna.


Bild 1. Examinering och diskussion. 
Foto Elisabeth Paulsson


Bild 2. Tarmtång och havssallat 
Foto Elisabeth Paulsson


Bild 4. Sandmålla. Foto Nils-Gustaf Nilsson


Bild 5. Sandmålla. Foto Christer Andersson

Klicka på bilderna för att se en större bild.